Thông tin cơ bản

  Họ tên (Cần thiết)

  Giới tính

  Quốc tịch (Cần thiết)

  Ngày tháng năm sinh

  Địa chỉ

  Số điện thoại

  Địa chỉ email (Cần thiết)

  Facebook

  Tư cách lưu trú (Cần thiết)

  Kỳ hạn lưu trú (ngày hết hạn) (Cần thiết)

  ※ Xin điền vào tư cách lưu trú và kỳ hạn lưu trú ( ngày hết hạn) một cách chính xác được viết trên thẻ tư cách lưu trú của bạn .

  Lý lịch ( quá trình làm việc )

  Lý lịch học vấn cuối cùng

  Lý lịch làm việc (ở Nhật)

  Lý lịch làm việc (ngoài nước Nhật)

  Tư cách , Bằng cấp -kỹ năng

  Tư cách , bằng cấp .

  Kỹ năng ngôn ngữ

  Tự giới thiệu bản thân

  Điều kiện mong muốn

  Tiền lương mong muốn trong một năm

  Ngành nghề mong muốn

  Kỹ năng đặc định

  ngoài

  Nơi làm việc mong muốn

  Khác

  Có thể đính kèm sơ yếu lý lịch và lý lịch công việc